Terms and conditions Norwegian

Vilkår for tjenester levert av Borderless AS

Disse vilkårene gjelder alle tjenester som blir levert fra Borderless AS, Org nr 919 916 427.
1) Omfang av vilkår
a. Vilkårene gjelder alle tjenester som produseres av Borderless AS. Dette gjelder, men ikke begrenset til innholdstjenesten eller applikasjoner som har opphav fra Borderless AS.
b. Brukere av tjenestene, uavhengig av produkt godkjenner vilkårene.
c. Brukeren er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på vilkårene.
d. Vilkår kan bli endret uten forvarsel.
e. Brukere som ikke godkjenner vilkår må si opp tjenesten umiddelbart.
2) Registering
a. Alle brukerene av tjenestene eller applikasjoner fra Borderless AS må oppgi en aktiv og gyldig epost.
b. En gyldig epost er nødvendig for å få tilgang til tjenesten.
c. Borderless AS kan stenge, uten å refundere betaling om ugyldig epost benyttes. Eksempel på dette er å bruke midlertidige epost tjenester for å oppnå ny bruker.
d. Brukere er selv ansvarlig for å mulighet til å motta epost fra Borderless AS. Borderless AS tar ikke ansvar for e-post som ikke kommer frem. Eksempel e-post som blir merket som «spam»
e. Kunden kan kreve at Borderless AS sletter all kjent innhold om brukeren. Dette gjøres på forespørsel.
3) Tjeneste
a. Brukerene må benytte seg av godkjent og kompatibel applikasjon for å få tilgang tjenesten. Oversikt over applikasjoner som er kompatibel vil til en være tid være tilgjengelig via Borderless AS sin webside.
b. Brukere er selv velge hvilken server applikasjonen skal være tilkoblet.
c. Brukere må ha tilgang til Internett for å benytte seg av tjenester fra Borderless AS.
d. Tjenesten kan ikke videreselges til 3-part.
4) Ansvar og bruk av tjeneste
a. Borderless AS fraskriver seg ansvaret for hvordan tjenesten brukes.
b. Alle 3-part tjenester som blir tilgjengelig via Borderless AS sine tjenester krever at sluttbruker har lov til å benytte. Borderless AS har ikke ansvar, og stiller ikke garantert tilgjengelighet for bruk. Eksempel tilgang til video-strømme tjenester. Bruker må selv ha abonnement hos slike tjenester.
c. Ved å bruke tjenester fra Borderless AS så garanterer bruker/kunde å ikke bruke tjeneste til følgene:
i. Hat-innhold mot rase, kjønn, legning, region eller minoriteter.
ii. Spre ulovlig innhold som seksuelt innhold av mindreårige, eller andre uten godkjenning av eier.
iii. Få tilgang til innhold som ikke er ment for sluttbruker (f.eks Hacking).
iv. Sende reklame på e-post, eller andre tjenester.
v. Spre eller laste ned piratvare.
vi. Øvrig innhold definert ulovelig av Norges Lover.
5) Deaktivering og sletting av brukerkontoer
a. Ved å bryte disse vilkår så har Borderless AS rett til å slette konto til sluttbruker uten varsel, uten å refundere betaling.
b. Borderless AS har mulighet til å deaktivere brukere på mistanke av brudd av vilkår uten varsel, uten å refundere betaling
6) Tilgjengelighet
a. Borderless AS stiller nettverk av VPN-noder tilgjengelig for kunder. Opptid og responstid kan variere avhengig av hvor tjenesten er lokalisert.
b. Borderless AS tar ikke ansvar for tilgjengelighet av 3-part tjenester som aksessers via VPN-nodene.
c. Ved nedetid på en VPN-node er sluttbruker selv ansvarlig for å koble til en annen VPN-node.
d. Borderless AS garanterer oppetid på 98% målt over 1 måned i samme geografiske området. Kunden er selv ansvarlig for å kontakte Borderless AS for å få refundert opptil 1 måned av tjenesten. Tjenesten måles ut i fra geografisk tilgengelige. Nedetid kan regnes om man ikke får svar på tjenesten og/eller ikke får autentisert.
7) Betaling
a. For å få tilgang til tjeneste så må tjenesten betales i forskudd via betalingstjenesten tilgjengelig på websiden.
b. Borderless AS har 14-dagers angrerett ved elektronisk bestilling i henhold til Angreretten ( https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27 ). Ved å benytte seg av angreretten så må kunden ta kontakt med Borderless AS innen 14 dager.
Skulle tjenesten brukes etter dag 14 så vil angreretten falle bord, uavhengig om krav er sendt inn.
c. Tjenesten inkluderer moms om kunden befinner seg i Norge. Kunder utenom Norges grenser betaler ikke moms.
Kunden må oppgi ved bestilling hva som er hjemlandet.
Ved at det ikke oppgis, eller paypal ikke rapporterer denne informasjonen så antar vi at kunden har opprinnelse fra Norge, og dermed momspliktig.
d. Tilbud og reduserte priser gjelder kun innenfor oppgitt tidsrammer, og kan kun benyttes en gang per kunde.
8) Tekniske krav
a. Kunden må tilgang til PC,mac eller mobil med rettigheter for å installere nødvendig applikasjon for å få tilgang til tjenesten.
b. Kunde må selv ha tilgang til Internett med nok tilgjengelig kapasitet for å benytte seg av tjenesten.
c. Borderless AS har ikke ansvar for merkostnad som kan tilkomme ved bruk av tjenesten (f.eks Roaming i utland).
9) Logging av bruk av tjenesten/rapportering til 3-part.
a. Borderless AS skriver ingen logger om hva brukeren benytter tjenesten til. Dette inkluderer:
i. Trafikk av IP-pakker (ip-adresser)
ii. DNS-forespørsel
iii. Båndbreddebruk
b. Borderless AS innehar følgene informasjon om kunde:
i. Gyldig e-post adresse.
ii. Land hvor brukeren har oppholdssted om dette er oppgitt ved registering.
c. Borderless AS gir ingen informasjon ut til 3-part om kundeforhold med mindre er oppfylt:
i. Rettslig krav fra Norges rettsvesen om informasjonsplikt om kundeforhold.
ii. Rettslig krav fra Norges myndigheter i henhold til ekomloven ( https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-83 )
d. Borderless AS har rett til å skru på detaljert logging i følgene scenarier. Alle logger vil bli øyeblikkelig slettet når følgene scenario er over.
i. Feil med tjenesten som innebærer feilsøking fra ansatt i Borderless AS
ii. Angrep eller mistanke om angrep fra sluttbruker.
iii. Angrep eller mistanke om angrep mot sluttbruker eller tjeneste.
iv. Utvikling eller oppgradering av tjenester.

My account